Hysterectomie en incontinentie

In deze cohortestudie evalueerden de Zweedse auteurs het risico op incontinentie na hysterectomie voor « benigne » indicaties. Zij confronteerden een cohorte van meer dan 165.000 vrouwen die een hysterectomie hadden ondergaan met een controlegroep (n=479.506). In de twee cohortes werd het gebruik van chirurgie voor stressincontinentie geregistreerd tussen 1973 en 2003. Voor de hysterectomiegroep was dat 179 op 100.000 tegen 76/100.000 in de controlegroep. Het grootste risico (2,7) valt binnen 5 jaar en het laagste risico na 10 jaar (2,1), onafhankelijk van de gebruikte chirurgische techniek. Conclusie: gezien het risico zouden de vrouwen daar vóór de behandeling op moeten worden gewezen en zouden alternatieve behandelingen moeten worden besproken.