Stopzetting van het in de handel brengen en terugtrekking van de producten van de firma PROCYTECH

FAGG werd op de hoogte gebracht van het ontbreken van kwaliteit- en veiligheidsgaranties voor rimpervullers en producten gebruikt voor de behandeling van huiddefecten en voor mesotherapie, van de firma PROCYTECH.
20 apr 2007 23u00
meer over
zie ook rubriek