Antitetanus serum voor diergeneeskundig gebruik: mogelijkheid tot invoer

Gezien het ontbreken van antitetanus serum voor diergeneeskundig gebruik op de Belgische markt, kan de dierenarts het "cascade‚Ä systeem toepassen.
24 mei 2007 23u00
meer over
zie ook rubriek