Toekomstige Strategieęn voor Voeding in Rusthuizen en Thuiszorg

Internationale experten zullen zich buigen over concrete acties die ondernomen kunnen worden om de uitdaging aan te gaan op basis van de
vaststellingen. De wetenschappelijke coördinatie van dit forum wordt verzekerd door Professor André VAN GOSSUM, Ziekenhuisverantwoordelijk van dienst gastroenterologie van het Erasmusziekenhuis verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).
Het forum toegewijd aan voeding in rusthuizen en binnen het kader van de thuiszorg zal plaatsvinden op 22 en 23 november aanstaande in Brussel. Dit forum is georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu met ondersteuning van de Europese Commissie, verschillende wetenschappelijke verenigingen en de Koning Boudewijnstichting. Het forum heeft als uitdaging om adequate strategieën uit te werken om de oorzaken aan te pakken van ondervoeding in rusthuizen en de ondervoeding van personen die van thuiszorg afhankelijk zijn. ondervoeding heeft een grote impact op de levenskwaliteit, het sociale leven en de kosten voor de sociale zekerheid. Dit forum zal de economische, de politieke en de sociale impact van de voeding op het vlak van gezondheid behandelen, hierbij rekening houdend met de te verwachten sterke groei van de groep oudere mensen gedurende de volgende decennia.
13 nov 2007 09u54
zie ook rubriek