Campagne haalt partnergeweld uit de taboesfeer

In 2006 werden in Vlaanderen 6.800 feiten van partnergeweld bij de politie geregistreerd. 1 vrouw op 5 in BelgiŽ is slachtoffer van partnergeweld. Om de aandacht op deze problematiek te vestigen lanceert Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere, met de steun van de Raad van Europa, een sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de internationale dag tegen partnergeweld op 25 november.
geweld' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>partnergeweld is fysiek, seksueel of psychisch geweld binnen een relatie. De meeste mensen kennen in hun omgeving wel iemand die slachtoffer is, maar omdat men er veelal niet over praat, wordt het probleem niet onderkend. Dagelijks melden gemiddeld 14 vrouwen zich aan in een van de vluchthuizen of opvangcentra voor thuisloze vrouwen. 1 op de 3 cliŽnten van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (caw) verkeren in een situatie van intrafamiliaal geweld. Het belang van het bespreekbaar maken van partnergeweld en het informeren over hulpverlening blijkt uit de cijfers: in 2006 werden dubbel zoveel gevallen van partnergeweld gemeld als in 2000.

De Vlaamse situatie is vergelijkbaar met die in andere Europese landen. De Raad van Europa ontwikkelde een tv-spot en affiches om het brede publiek doelgericht te informeren en tot actie op te roepen. Op initiatief van Vlaams minister Vanackere wordt een Nederlandstalige versie van de campagne vanaf 19 november 2007 in Vlaanderen gelanceerd. Minister Vanackere: "Doel is om partnergeweld uit de taboesfeer te halen. En erover praten is een eerste stap. Met iemand die je kent of met professionele hulpverleners. We investeerden al sterk in de uitbouw van onthaal- en aanspreekpunten binnen de centra voor algemeen welzijnswerk. Ook de meldpunten ouderen- en kindermishandeling zullen nog beter worden ondersteund."

Dit jaar kreeg de online opvang van de Tele-Onthaaldiensten (www.tele-onthaal.be) van minister Vanackere al een extra financiering waardoor in elke provincie een half time extra werkzaam is die de vrijwilligers in de online hulp opleidt en begeleidt. Bovendien zijn sinds vorig jaar 14 extra medewerkers in de caw's aangeworven, die zich bezighouden met de problematiek van intrafamiliaal geweld.

De campagnespot zal tussen 19 en 23 november te zien zijn op Eťn. Hij vermeldt het telefoonnummer van Tele-Onthaal (106) en de website www.caw.be van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, worden ook affiches verspreid. Alle erkende huisartsen, alle politiecommissariaten, alle ziekenfondsen, alle centra voor algemeen welzijnswerk, alle centra voor geestelijke gezondheidszorg, alle centra voor tele-onthaal en de geÔnteresseerde geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen zullen affiches ontvangen.
16 nov 2007 12u41
meer over
zie ook rubriek