Mobiliteit spastische kinderen verbetert door botox-injecties en fysiotherapie

Een combinatie van botox-injecties en een aansluitende periode van intensieve fysiotherapie maakt spastische kinderen mobieler. De gecombineerde behandeling zorgt voor een verbetering in hun loopvaardigheid. De positieve effecten waren tot minimaal een jaar na de behandeling zichtbaar. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Vanessa Scholtes aan VU medisch centrum.
Spastische kinderen die een behandeling met botox-injecties en intensieve fysiotherapie kregen, vertoonden verbeteringen in vaardigheden als opstaan, traplopen en over obstakels stappen. Daarnaast nam de spierstijfheid af, nam de spierlengte toe en gingen deze kinderen beter lopen. Zulke verbeteringen waren niet aanwezig bij de controle groep die alleen behandeld werd met standaard fysiotherapie.

De meeste van deze effecten waren na een aantal weken al zichtbaar. De totale loopvaardigheid nam na ongeveer twaalf weken toe. Volgens Scholtes komt dit, omdat kinderen moeten wennen aan de nieuwe ontstane spierbalans.

Van botox-injecties alleen zijn geen langdurige verbeteringen te verwachten. Door direct een intensief fysiotherapie programma te volgen, wordt de manier van lopen bijgesteld. Deze combinatie levert dus wel langdurig effecten op. In Nederland wordt deze behandeling inmiddels op meerdere plekken toegepast.

Scholtes onderzocht spastische kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die een verstoorde spierbalans hadden en daardoor veelal gebogen knieŽn waardoor deze kinderen moeite hadden met lopen. In Europa worden jaarlijks 1,5 tot 3 op de 1000 kinderen geboren met spastische spieren. In vervolgonderzoek richt Scholtes zich nu op de effecten van intensieve krachttraining voor spastische kinderen, naast de standaard fysiotherapeutische behandelingen. Deze nieuwe behandelmethode is in verschillende ziekenhuizen toegepast.
21 nov 2007 09u02
zie ook rubriek