Gardasil biedt bij vrouwen tot 100% bescherming tegen ziekten veroorzaakt door de overige vaccin types

Gardasil®, het vier-type (6,11,16,18) vaccin tegen baarmoederhalskanker dat in België terugbetaald wordt door het RIZIV voor meisjes van 12 tot en met 15 jaar, werd in de grote klinische studies ook toegediend aan vrouwen die reeds blootgesteld waren aan sommige van de vier vaccin papillomavirus types, en was 100% werkzaam voor de preventie van voorstadia van baarmoederhalskanker veroorzaakt door de overige vaccin virustypes waaraan de vrouwen niet blootgesteld waren. Evenzo bedroeg de werkzaamheid 94% voor de preventie van vulvaire en vaginale precancereuze letsels en genitale wratten.
Dit zijn de belangrijkste resultaten van een ondersteunende analyse van twee grote fase III studies die gepubliceerd werden in de huidige editie van de Journal of Infectious Diseases. De subgroep omvatte 4.722 vrouwen van 15-26 jaar die voor de vaccinatie positief testten op één, twee of drie van de vier humane papillomavirus types (6,11,16,18) waartegen gardasil® is gericht. De werkzaamheid werd geanalyseerd tegen genitale ziekten veroorzaakt door de overige virustypes waaraan de vrouwen niet blootgesteld waren.

"Jonge meisjes vaccineren vóór de genitale blootstelling aan humaan papillomavirus, biedt een maximaal voordeel. Maar deze bevindingen bevestigen dat meisjes en jonge vrouwen die reeds blootgesteld waren aan sommige virustypes waartegen het vier-type vaccin bescherming biedt, nog steeds baat zullen hebben bij de vaccinatie. Ze zullen beschermd zijn tegen ziekten, met inbegrip van baarmoederhalskanker , veroorzaakt door de andere humane papillomavirus types waartegen het vaccin is gericht ", verklaart Daron Ferris, studieonderzoeker van het Medical College of Georgia, Augusta, Georgia (USA).

Op het moment van de vaccinatie vonden de auteurs van de studie dat in deze typische populatie van 15-26 jarige vrouwen, zeer weinig vrouwen (0,1%) blootgesteld waren geweest aan alle vier virustypes waartegen het vaccin is gericht. Gemiddeld 27% van de vrouwen was blootgesteld aan minstens één vaccin virustype.

In het kader van deze cijfers en de resultaten van tot 100% werkzaamheid van gardasil® besluiten de auteurs dat de inhaalvaccinatie van meisjes en jonge vrouwen moet overwogen worden, bovenop de routinevaccinatie van preadolescente meisjes.

"Deze fantastische resultaten bevestigen dat wij het bij het rechte eind hadden door een vier-type vaccin tegen baarmoederhalskanker te ontwikkelen, aangezien meer types gelijkstaat aan meer voordeel voor de vrouwen," verklaart Patrick Poirot, vice-voorzitter Medical and Scientific Affairs bij Sanofi Pasteur MSD. "Vele jaren geleden namen wij de juiste beslissing om meteen te kiezen voor een vier-type vaccin om het voordeel voor de vrouwen en de volksgezondheid te maximaliseren. Vandaag bewijzen deze resultaten die tot 100% werkzaamheid tonen dat we gelijk hadden om de waarde van de vaccinatie te optimaliseren met een brede bescherming."

In België wordt de vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan papillomavirus infecties aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad en wordt Gardasi® vanaf 1 november 2007 terugbetaald door het riziv voor meisjes tussen 12 tot en met 15 jaar en kost dan € 10,60 per dosis.
30 nov 2007 16u36