Allergenen : uitzondering op de etikettering

Op 25 november 2005 is het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot omzetting van de Europese richtlijn 2003/89 betreffende allergene stoffen in werking getreden.
20 feb 2006 00u00
meer over
zie ook rubriek