Voorzitterswissel Caritas Vlaanderen

Na bijna 12 jaar de leiding van Caritas Vlaanderen te hebben opgenomen, loopt het mandaat als voorzitter van professor Willy Geysen af in 2008. Overeenkomstig de statuten droeg Mgr. Vangheluwe namens de Vlaamse bisschoppen de heer Guido Van Oevelen voor als voorzitter van Caritas Vlaanderen vzw.
De Raad van Bestuur stemde in met de voordracht namens de Vlaamse
bisschoppen door de bisschop-referendaris, en benoemde in haar
vergadering van 24 januari 2008 de heer Guido Van Oevelen unaniem tot
voorzitter van Caritas Vlaanderen voor een periode van vier jaar, die
ingaat op 8 mei 2008. Dan wordt de voorzittershamer officieel
doorgegeven.

De Algemene Vergadering van Caritas Vlaanderen nam kennis van de
beslissing van de Raad van Bestuur en bekrachtigde deze.

Caritas Vlaanderen is een brede beweging van mensen en initiatieven
die, in Vlaanderen, actief zijn op het vlak van de gezondheidszorg
(via het Verbond van Verzorgingsinstellingen), de welzijnszorg (via
het Vlaams Welzijnsverbond), de binnen- en buitenlandse solidariteit
(Caritas International) en het vrijwilligerswerk (Present Caritas
Vrijwilligerswerk). Verder behoren tot de Caritasfamilie ook nog de
dienstengroep Partezis, en regionale secretariaten in de provincies
die zorgen voor de verankering met de lokale werkvloer.
In Vlaanderen vertegenwoordigt de Caritasfamilie de tewerkstelling
van meer dan honderdduizend medewerkers in meer dan duizend
voorzieningen. Wereldwijd behoort Caritas Vlaanderen tot het
Caritasnetwerk van 162 organisaties in meer dan 200 landen en
regio’s, dat jaarlijks 60 miljoen mensen bereikt.
04 feb 2008 09u45
Bron: VVI
zie ook rubriek