Slachtoffers partnergeweld vinden de weg naar hulpverlening

Op de vooravond van de Europese dag van het Slachtoffer, maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere de resultaten bekend van de sensibiliseringscampagne "Stop partnergeweld. Praat erover" die vorig jaar in november werd gelanceerd. Gedurende n week werd op En in prime time voor het nieuws van 19 u en voor het laatavondjournaal een tv-spot getoond. Tegelijk werden duizenden affiches "Stop huiselijk geweld" in Vlaanderen opgehangen die net zoals de tv-spot verwezen naarmogelijke opvang en hulp via Tele-Onthaal (106) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Tele-Onthaal en de Centra Algemeen Welzijnswerk werden gevraagd om tijdens de campagne extra alert te zijn voor oproepen en vragen die verband houden met partnergeweld.
De campagne lokte 10.000 unieke bezoekers naar de website www.caw.be. Door de campagne is de link tussen partnergeweld en de caw's duidelijk gemaakt. Op de website werd informatie gegeven over wat partnergeweld inhoudt, over stappen die het slachtoffer kan zetten om zich te beschermen en in veiligheid te brengen en over de hulpverleningsmogelijkheden.

Bij Tele-Onthaal kunnen mensen niet alleen hun verhaal kwijt, ze worden ook op weg gezet naar verdere hulp. 20% van de doorverwijzingen van Tele-Onthaal ging naar de CAW's.

Tele-onthaal kreeg tot anderhalve maand na de start van de campagne 550 oproepers om te praten over partnergeweld. 350 oproepers vonden door de campagne voor het eerst de weg naar Tele-Onthaal. De meesten spraken voor het eerst openlijk over de eigen leefsituatie en over partnergeweld.

Opvallend is dat 20% van de bellers mannen waren. De tv-spotjes en de affiche van de campagne richtten zich vooral op vrouwen. Toch bleek dat ook mannelijke slachtoffers zich aangesproken voelden. In de toekomst zal in de campagnes daarom ook met deze doelgroep meer rekening worden gehouden.

50% van de oproepers situeert zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 50 jaar. Opvallend is dat 11% ouder dan 60 was. Vaak gaat het om partners die al jarenlang vastzitten in hun situatie en niet kunnen loskomen van hun partner.

60% van de oproepers woont samen met de partner. In zeer veel gevallen is partnergeweld maar een deel van het probleem. In 1 op de 2 gevallen melden mensen "spanningen en conflicten" binnen de relatie. Men begrijpt elkaar niet meer. Soms gaan de gesprekken over alcoholverslaving, een dreigende echtscheiding, pesterijen, stalking en een enkeling spreekt zelfs over zelfdoding. 1 op de 4 oproepers belde op een moment van crisis. 1 op de 5 oproepers was reeds in begeleiding op het moment van de oproep.

Minister Vanackere wilde met de campagne partnergeweld uit de taboesfeer halen. Vaak moeten slachtoffers van partnergeweld een heel proces door alvorens ze naar de hulpverlening gaan. Deze campagne heeft er toe bijgedragen dat mensen weten dat partnergeweld bespreekbaar is en dat men weet bij wie men terecht kan als men erover wil praten.
21 feb 2008 13u34
meer over
zie ook rubriek