Europese aanbevelingen voor baarmoederhalskanker-screening

Jaarlijks krijgen ongeveer 34 000 vrouwen in de Europese Unie te maken met de diagnose van kanker van de baarmoederhals en meer dan 16.000 vrouwen sterven hieraan.
Op 6 februari, tijdens de top van Ljubliana (Slovenië) van de Ministers van Volksgezondheid van de Europese Unie, werden de “European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer screening“ publiekelijk voorgesteld door Markos Kyprianou, Europees Commissaris voor Volksgezondheid (zie:
http://www.bookshop.europa.eu/).

De belangrijkste boodschap is dat de screening goed georganiseerd moet worden. Dit houdt in dat vrouwen tussen 25 en 64 jaar uitgenodigd worden om de drie jaar voor een preventief uitstrijkje en dat deelname en resultaten worden geregistreerd. Dankzij deze registratie kan de kwaliteit en het impact van de screening worden gemeten en indien nodig verbeterd.

Experten schatten dat door een goed georganiseerde opsporing en behandeling van precursoren (voorloperstadium van kanker), ongeveer 80% van alle gevallen van baarmoederhalskanker kunnen voorkomen worden. Om dit doel te bereiken moet men de deelname van de doelgroep maximaliseren, en de kwaliteit van de staalafname en de lezing van het uitstrijkje optimaliseren.

In België heeft slechts 59% van de doelbevolking één of meer uitstrijkjes gehad over de laatste 3 jaar. Deze groep wordt echter te dikwijls onderzocht (doorgaans jaarlijks) en de kwaliteit van de screening is onbekend.

Een belangrijk deel van de Europese aanbevelingen betreft de evaluatie van nieuwe technieken die de performantie van de screening kunnen verbeteren, zoals vloeistofcytologie, geautomatiseerde interpretatie van cytologie en detectie van carcinogene types van het humaan papillomavirus (hpv).

hpv is een seksueel overdraagbaar virus, dat een zeer belangrijke rol speelt in het ontstaan van baarmoederhalskanker. De laatste jaren zijn testen ontwikkeld die dit virus kunnen opsporen. Bovendien zijn sinds kort vaccins beschikbaar, die beschermen tegen de 2 belangrijkste types van HPV (HPV16 en 18) die in ongeveer 70% van de baarmoederhalskankers voorkomen.

In de Europese richtlijnen voor screening, wordt de evidentie erkend dat de HPV test nuttig is voor 2 indicaties: a) het selectioneren vanvrouwen met een atypisch uitstrijkje (niet duidelijk positief of negatief) die opgevolgd dienen te worden en b) het voorspellen van een mogelijk succes of mislukking van de behandeling van een precancereus letsel. Of in de toekomst de HPV test het uitstrijkje zal vervangen, zal afhangen van studies die nu nog aan de gang zijn.

De Europese Commissie heeft ondertussen beslist om tegen 2010 bijkomende richtlijnen uit te werken, rekening houdend met de resultaten van de lopende studies voor HPV screening en de toenemende couverture van HPV vaccinatie.
28 feb 2008 09u47
meer over
zie ook rubriek