Artsen willen op taxiplaatsen parkeren

De Orde van Geneesheren onderzoekt of huisartsen tijdens hun ronde op taxistandplaatsen en voorbehouden plaatsen voor hulpdiensten mogen parkeren. Huisartsen in Brussel, Antwerpen en Gent klagen immers dat huisbezoeken een marteling zijn geworden door het gebrek aan parkeerplaatsen en het vaak strenge lokale parkeerbeleid.
14 mrt 2008 08u52
zie ook rubriek