Een meerjarenplan voor de gehandicaptenzorg is nodig!

Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt aan de Vlaamse regering een meerjarenplan voor de zorg van personen met eenhandicap. In de toekomst moet meer werk gemaakt worden van persoonsgebonden budgetten waarmee gehandicapten zelf hun leven en hun ondersteuning kunnen in handen nemen. Een verdere kwaliteitsvolle uitbouw vraagt ook goede infrastructuur en voldoende personeel.
Een meerjarenplan
32,5 miljoen euro extra zet minister Vanackere in voor de wachtlijsten van gehandicapten. De vele onbeantwoorde vragen tonen aan dat dit nodig is en dat ook de volgende jaren in een meerjarenplan aanzienlijke inspanningen moeten gebeuren.

Alle vragen zijn evenwaardig
Sommige personen met een handicap wensen een persoonlijk assistentiebudget en anderen zoeken ondersteuning via een voorziening (bijvoorbeeld dagcentrum, tehuis, thuisbegeleiding, geïntegreerd wonen, enz.) Voor het Vlaams Welzijnsverbond zijn alle vragen evenwaardig. De inzet van de extra middelen verdelen volgens het aantal personen op de wachtlijst voor één van de beide vormen van ondersteuning is volgens ons rechtvaardig. We vinden een verdeling van een kwart voor assistentiebudgetten en driekwart voor de uitbouw van de voorzieningen zeer logisch.

Experimenteren met persoonsgebonden budgetten
Het Vlaams Welzijnsverbond zet zijn schouders onder zorgvernieuwing. We zijn voorstander van een persoonsgebonden budget voor alle personen die ondersteuning vragen. Zij beslissen dan zelf over de manier hoe ze hun zorg willen organiseren. Uiteraard kunnen ze met hun budget ook in voorzieningen terecht. Voorzieningen moeten de ruimte krijgen om soepel op deze vragen in te spelen. Vandaag zijn ze met handen en voeten gebonden aan een overdaad van regels die een ondersteuning op maat moeilijk maakt.

Kwaliteit
Uitbreiding van de zorg moet voor ons ook hand in hand gaan met aandacht voor kwaliteit. Meer mensen helpen vraagt voldoende personeel en een goede accommodatie. Voorzieningen hebben gemiddeld maar 86% van de personeelsnorm mogen invullen. Wij willen dat dit wordt opgetrokken. als men wil dat voorzieningen nog bouwen voor personen met een handicap, moet er ook dringend werk gemaakt worden van een verbetering van de subsidiëring van gebouwen. De overheidssubsidie betaalt nu amper de helft van de echte kostprijs. We vragen ook aandacht voor bijzondere groepen die extra personeel en middelen nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen en jongeren met zeer zware gedrags- en emotionele stoornissen. Tenslotte vragen we ook aandacht voor de multidisciplinaire teams die een kwaliteitsvolle toeleiding naar de ondersteuning moeten kunnen doen.
14 mrt 2008 10u18
zie ook rubriek