VIPA-dossiers sneller behandeld met nieuwe procedure

De Vlaamse Regering keurde vandaag op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere een voorontwerp van besluit goed inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Minister Vanackere blijft werken aan een broodnodige inhaaloperatie in de sector van de Vlaamse rusthuizen, ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met een handicap. Immers, bij de opstart van de alternatieve financiering in deze sectoren in juli 2006 waren er 123 wachtende initiatiefnemers van bouwaanvragen. Dit ging over een subsidiebedrag van 740 miljoen euro. 104 van deze initiatiefnemers kregen dankzij dit alternatief systeem al een principieel akkoord. Samen met 11 nieuwe bouwaanvragen uit de sector van personen met een handicap betekent dit een totaal bedrag van 614 miljoen euro voor 115 initiatiefnemers.
Met dit besluit wordt de VIPA-procedure nog vereenvoudigd. Sommige procedurestappen worden verkort, een aantal administratieve formaliteiten geschrapt of vereenvoudigd en een aantal bepalingen versoepeld. Hierdoor zullen initiatiefnemers na de goedkeuring van hun dossiers sneller efficiënt de bouw kunnen starten.

Voor alle sectoren die een beroep kunnen doen op de investeringssubsidies van het VIPA, geldt voortaan één en dezelfde uniforme regeling. De gelijke behandeling over alle sectoren heen wordt hiermee verankerd. Hiermee komt minister Vanackere tegemoet aan een terechte vraag van de sectoren die zich geconfronteerd zien met nieuwe kosten zoals die voor de veiligheidscoördinator. Het subsidiabele forfait voor algemene kosten wordt van 7% opgetrokken naar 10 %.

De indexeringsformule voor de berekening van de investeringssubsidies wordt voortaan expliciet vermeld in de besluiten voor alle sectoren. Zo worden de indexering van de investeringen in de gehandicaptensector nu gelijkgeschakeld met die uit de andere sectoren.

De terugvorderingsregels bij betwiste dossiers zullen in het vervolg beperkt worden tot het aantal nog niet afgeschreven jaren in het betreffend dossier en tot het aantal vierkante meters waarover de betwisting handelt. Ook dit garandeert een billijkere dossierbehandeling.
18 mrt 2008 09u19
meer over
zie ook rubriek