Pil vergeten en toch veilig vrijen

Het is niet langer noodzakelijk om, bij het vergeten van één anticonceptiepil op basis van oestrogeen en progestageen, de rest van de maand met bijkomende anticonceptie te vrijen. Of, als de vrouw betrekkingen heeft gehad, meteen de urgentie-anticonceptiepil (de zogenaamde morning after pill) in te nemen. Een bericht in het medische weekblad de Huisarts.
Hierover is er nu een nieuw eensluidend advies van Het Nederlands huisartsen Genootschap, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apotheken, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en gynaecologie en de Rutgers Nisso Groep. Het advies is gebaseerd op de recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wie één anticonceptiepil vergeet, moet de pil alsnog innemen en dan gewoon de strip afwerken, gelijk op welk moment tijdens de pilfase de patiënt de pil niet heeft ingenomen. Bijkomende anticonceptie is niet nodig. Dit advies geldt voor alle oestroprogestativa, zelfs als ze laaggedoseerd zijn. Meteen ook de urgentie-anticonceptiepil innemen, is overbodig. De kans op zwangerschap bij het vergeten van één pil is zo klein, dat urgentie-anticonceptie leidt tot overbehandeling, dixit de huisarts.

De situatie is helemaal anders als de patiënt meerdere pillen is vergeten. Vooral in de eerste week houdt het vergeten van meer dan één pil een risico op zwangerschap in. Voor de urgentie-anticonceptie zijn er drie opties: ofwel de levonorgestrel-alleen methode die eruit bestaat om binnen 72 uur na betrekkingen ofwel 1,5 mg levonorgestrel eenmalig, ofwel 0,75 mg levonorgestrel tweemaal met een interval van 12 uur in te nemen. Een tweede methode is de Yyzpe-methode, of de 2x2-methode, waarbij binnen de 72 uur na de betrekkingen een associatie van ethinylestradiol (0,1mg) met levonorgestrel (0,5mg) tweemaal wordt ingenomen met 12 uur interval. Dat kan gebeuren door inname van tweemaal 5 comprimés ethinylestradiol/levonorgestrel. Het laatste alternatief is het koperspiraaltje. Dat is doeltreffend als het nog voor de vijfde dag na de betrekkingen wordt ingebracht, stelt het medische weekblad de Huisarts.
20 mrt 2008 10u02
zie ook rubriek