De mazelen, laat ze niet bij jou optreden

Vaccineren biedt nog altijd de beste preventie tegen infectieziekten. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere gaf 16.04.08 het startschot voor de jaarlijks terugkerende Europese vaccinatieweek die van 21 tot 27 april 2008 loopt. Met de slogan ĎDe mazelen, laat ze niet bij jou optredení kiest Vlaanderen er dit jaar voor om te werken rond het thema mazelen. De campagne richt zich tot de doelgroep 14- tot 18-jarigen.
mazelen zijn geen onschuldige kinderziekte' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>kinderziekte. De ziekte kan ernstig verlopen en zware complicaties meebrengen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen 2010 de mazelen elimineren in de Europese regio. Mazelen zijn nog niet verdwenen, in de provincie Antwerpen werden sinds augustus 2007 al meer dan honderd gevallen van mazelen geregistreerd.

jongeren krijgen best twee basisinentingen tegen mazelen, bof en rubella (combinatievaccin) voor ze achttien jaar zijn. Normaal krijgen ze deze vaccinatie op de leeftijd van twaalf maanden en in het vijfde leerjaar. als dat niet is gebeurd of als ze het niet meer weten, kunnen ze best naar hun huisarts gaan voor een inhaalvaccinatie.

Om deze reden zijn de vaccinatoren Kind en gezin, clbís, huisartsen en kinderartsen een tweede doelgroep in de campagne. Minister Vanackere wil hen stimuleren om meer gebruik te maken van Vaccinnet. Met behulp van Vaccinnet kan elke vaccinator online rechtstreeks vaccins bestellen. Hij kan toegediende vaccinaties registreren en nakijken. De vaccinatiegegevens van Kind en gezin en de clbís worden nu al systematisch in Vaccinnet ingebracht. Uit de vaccinatiegraadstudie van 2005 bleek dat jongeren vaak geen vaccinatiedocumenten hebben of dat de registratie van de toegediende vaccins onvolledig is. Hoe meer vaccinatoren Vaccinnet gebruiken, hoe vollediger de gegevens in de toekomst zullen zijn. Uit een analyse van de resultaten in 2007 blijkt dat het systeem een dankbaar werkinstrument geworden is voor de vaccinatoren.
17 apr 2008 09u41
zie ook rubriek