Oorzaak plotseling gehoorverlies blijft raadselachtig

Bij het zeldzaam voorkomende acuut (perceptief) idiopathisch gehoorverlies kan in slechts 10-15% van de gevallen een onderliggende oorzaak worden gevonden. Deze aandoening is vrijwel altijd eenzijdig, kan mild, of ernstig zijn, tijdelijk of permanent. Bij de behandeling worden hoge doseringen corticosteroÔden voorgeschreven, maar de helft van de patiŽnten houdt een verminderd gehoor en valt in een aparte groep slechthorenden.
Promovendus Boris Westerlaken deed onderzoek naar mogelijke oorzaken en behandeling van ISSHL. Het meest aannemelijk is volgens hem dat ISSHL wordt veroorzaakt door een virusinfectie van het binnenoor. Echter, twee behandelingen die op deze theorie gebaseerd zijn, blijken geen toegevoegde waarde te hebben op het gehoorherstel bij patiŽnten met ISSHL. Westerlaken concludeert dat dť behandeling van ISSHL nog steeds niet gevonden is en dat verder onderzoek nodig is.

Jaarlijks overkomt het zo'n 1500 Nederlanders. Plotselinge slechthorendheid, ofwel idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSHL). Van het ene op het andere moment zwaar slechthorend. Voor patiŽnten maar ook voor artsen' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>artsen is ISSHL een frustrerende aandoening, want de precieze oorzaak is nog onbekend en genezing is niet of nauwelijks mogelijk. Geen wonder, zou je dan ook zeggen, dat KNO-artsen uit heel Nederland enthousiast waren om zich aan te sluiten bij het onderzoek van arts-onderzoeker drs. Boris Westerlaken naar de effecten van Pulse Therapie bij de behandeling van ISSHL. In dit onderzoek krijgen patiŽnten binnen een korte periode heel hoge doses corticosteroÔden toegediend. Het onderzoek - waaraan alle academische en een groot aantal perifere ziekenhuizen meedoen - wordt geleid en gecoŲrdineerd vanuit het AZG.


Onderzoek : The treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss
Interessante links:
08 mei 2008 10u00