Campagne om beroerte snel te herkennen

In het kader van de “Europese dag tegen de beroerte” op dinsdag 13 mei, lanceren de Belgian Stroke Council en de patiëntenvereniging STROKE een sensibiliseringscampagne om beroertes (CVA’s) in de kijker te plaatsen.
Dagelijks worden in België 52 Belgen getroffen door een beroerte. Dit betekent 19.000 slachtoffers per jaar. beroertes zijn één van de drie belangrijkste doodsoorzaken in België en in Europa. Naar aanleiding van de “Europese dag tegen de beroerte” op 13 mei slaan de wetenschappelijke vereniging, Belgian Stroke Council (BSC) en de patiëntenvereniging STROKE de handen ineen om de Belgische bevolking actief te informeren om tijdig de symptomen van een beroerte te herkennen en aansluitend adequaat te handelen.

Vermoeden van een beroerte? Handel snel en adequaat!
“De gevolgen van beroerte zijn angstaanjagend: elk jaar overlijden 9000 slachtoffers binnen het jaar en blijven 6000 permanent invalide . Concreet betekent dit dat 1 slachtoffer op 4 nooit meer opnieuw zal werken als gevolg van zijn invaliditeit”, stelt Dr Vanhooren, Voorzitter van de BSC en neuroloog aan het AZ Sint Jan te Brugge. “Dit jaar willen we met onze sensibiliseringscampagne focussen op het tijdig herkennen en adequaat handelen. Wanneer een beroerte wordt vermoed, is onze boodschap eenvoudig en duidelijk: contacteer zo snel mogelijk een arts of de hulpdiensten (112). Elke minuut telt!”, vervolledigt Dr. Vanhooren.

Herken de symptomen van een cva
Er zijn een aantal herkenbare symptomen die kunnen optreden wanneer iemand een beroerte krijgt. De meest frequente zijn een verlamming aan één zijde van het lichaam, het plots voorkomen van gevoelsstoornissen aan één zijde van het lichaam, het plots optreden van zichtstoornissen en het ontstaan van taal- en spraakstoornissen.”, geeft Dr. Desfontaines neuroloog aan de Clinique Saint Joseph te Luik aan. Het is belangrijk om snel en gepast te reageren wanneer men één van deze symptomen meent te herkennen. Noteer wanneer de verschijnselen begonnen zijn. Wanneer de behandeling binnen de 3 uur wordt opgestart is de kans op herstel immers aanzienlijk groter.”, onderstreept Dr. Desfontaines.

Een interactieve sensibiliseringscampagne: www.HerkenEenBeroerte.be
Naar aanleiding van de “Europese dag tegen beroerte” op 13 mei starten de BSC en STROKE vanaf 8 mei een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek. Het hart van de campagne is de website www.HerkenEenBeroerte.be. Op deze website wordt uitgebreide informatie over beroertes, informatiefilms van artsen en getuigenissen van patiënten aangeboden. Met een INTERACTIEF SPEL wordt de kennis van de bezoeker getest op het correct herkennen van beroertesymptomen. De internaut dient uit verschillende situaties het correcte symptoom te herkennen. Al doende leert hij/zij de symptomen van een beroerte te herkennen.
Gekoppeld aan de website loopt een postercampagne en worden informatiekaarten verspreid. Zo willen de BSC en STROKE de kennis van de Belgische bevolking over cva’s vergroten zodat bij een vermoeden van een beroerte snel en correct wordt gehandeld. Het campagnemateriaal is eveneens te downloaden van de website www.HerkenEenBeroerte.be. “Het loont volgens STROKE absoluut de moeite om mensen grondig te informeren over CVA’s”, zegt Tania Sucaet, woordvoerster van Stroke. “We zijn ervan overtuigd dat we als patiëntenvereniging kunnen bijdragen tot het verhogen van de kennis over CVA’s. Op mijn 32ste kreeg ik een beroerte waardoor heel mijn leven ineens veranderde. CVA’s komen niet enkel voor bij oudere mensen. Ik heb het overleefd, maar ben van nul moeten herbeginnen: Ik bekijk het als een leven voor en na mijn CVA. Ik moest terug leren lopen, mijn arm hergebruiken, met de auto rijden... Er bestaat wel degelijk een leven na een CVA. Tijdelijk de symptomen herkennen en adequaat handelen vergroten de kans op een kwalitatief leven na een CVA aanzienlijk.”

Op 13 mei en de weken nadien zullen er in het het kader van de “Europese dag tegen de beroerte” in talrijke Belgische ziekenhuizen informatiestands staan die beroertes extra in de kijker stellen. Raapleeg op http://www.herkeneenberoerte.be/deelnemende_ziekenhuizen.php de lijst van deelnemende ziekenhuizen.
09 mei 2008 09u23
zie ook rubriek