Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake priv ziekteverzekeringen

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 20 juli 2007 inzake de priv ziekteverzekeringen wijzigt. Het lost een aantal praktische problemen op en verduidelijkt de interpretatie van de wet.

26 mei 2008 09u34
meer over
zie ook rubriek