Verlenging van de termijn om moederschapshulp aan te vragen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de termijn verlengt waarin vrouwelijke zelfstandigen een aanvraag voor moederschapshulp kunnen indienen. Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Werk JoŽlle Milquet geeft de zelfstandigen de kans om hun aanvraag tot 15 weken na de bavallingsdatum in te dienen.
26 mei 2008 09u34
meer over
zie ook rubriek