Onderwijzers bemerken een significante verbetering bij kinderen met ADHD die behandeld worden met PlusEPA

Op een gerandomiseerde, dubbelblinde wijze gebruikten 82 kinderen (leeftijd 7-12 jaar) met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD,
DSM-IV) gedurende 15 weken ofwel 500 mg EPA/dag ofwel een placebo. Acht Zweedse onderzoekscentra namen deel aan dit multicenter onderzoek. Onderwijzers evalueerden de ADHD-symptomen op een objectieve manier met behulp van de gestandaardiseerde Conners Teacher Rating Scale (CTRS). Dit is de eerste klinische studie in zijn soort die nauwkeurig werd opgevolgd door de Zweedse Medical Board. Een controle waar doorsnee studies met voedingssupplementen niet aan onderworpen worden.
EPA is een omega-3 vetzuur, en werd ter beschikking gesteld door Minami Nutrition als een één-per-dag maagsapresistente PlusEPA capsule (500 mg EPA, 0 mg DHA). Raapzaadolie werd gebruikt als placebo.

Onderzoeksresultaten
Kinderen die PlusEPA gebruikten, vertoonden zowel in hun serum als in de membranen van hun rode bloedcellen (RBC) een duidelijke toename van het gehalte aan EPA. In de andere omega-3-studies bij kinderen met adhd-symptomen werden geen vetzuuranalyses uitgevoerd. Nochtans een must om zwart op wit het klinische effect te associeren met de omega-3-interventie.

Twee subgroepen van kinderen met adhd verbeterden aanzienlijk: diegenen met een bijkomend opstandig gedrag en de minst hyperactieve/impulsieve kinderen.

_ Binnen een groep van 37 jongens met opstandig gedrag vertoonde 52% van de PlusEPA-gebruikers een > 25% verbetering van de symptomen, in vergelijking met 6% in de placebogroep (p=0.003).
_ Ook kinderen met weinig hyperactiviteit/impulsiviteit (n=33) verbeterden op significante wijze (p=0.046).
_ Binnen een kleine groep van 14 jongens met zowel opstandig gedrag als weinig hyperactiviteit/impulsiviteit verbeterden 7/8 jongens uit de PlusEPA-groep met > 25% in vergelijking met 1/6 uit de placebogroep (p=0.026).

De onderwijzers stelden een verbetering vast van het opstandige gedrag, de cognitieve moeilijkheden en de aandachtsproblemen, maar veel minder van het hyperactieve gedrag. Zij erkennen in de EPA-suppletie een nieuwe therapeutische opportuniteit voor kinderen die op school meer problemen ervaren. ADHD-kinderen met opstandig gedrag zijn voortdurend ongehoorzaam tot agressief toe, en reageren niet of nauwelijks op straf.
Kinderen die goed op de EPA-behandeling reageerden, hadden bij aanvang van de studie significant lagere EPA-gehaltes (p=0.002). Een interessante vaststelling. Vóór ze aan de studie deelnamen, vertoonden ze in hun serum hogere ratio’s van AA/EPA (p=0.001) en AA/DHA (p=0.049). Ook de membranen van hun rode bloedcellen hadden bij aanvang van de studie een hoger AA-gehalte (p=0.013), een lager EPA-gehalte (p=0.068) en hogere ratio’s van AA/EPA (p=0.010) en AA/DHA (p=0.036). Kortom de omega-6/omega-3 verhouding was zowel in hun serum (p=0.116) als in hun rode bloedcelmembranen (p=0.028) verhoogd. Kinderen met ADHD halen dus enkel voordeel uit een EPA-suppletie als ze een tekort aan omega-3 vetzuren hebben. Tegenwoordig is de omega-6/omega-3-verhouding van de voeding zodanig uit evenwicht (met een overwicht aan omega-6 vetzuren), zodat veel kinderen lage omega-3 vetzuurgehaltes in hun serum hebben.

Deze vernieuwende studieresultaten worden momenteel voorgesteld op de achtste tweejaarlijkse Internationale Wetenschappelijke Bijeenkomst van ISSFAL (International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids) die plaats vindt in het Hyatt Regency Crown Center te Kansas City, Missouri (Verenigde Staten van Amerika), op 17-22 mei 2008.

Tot slot
EPA-suppletie kan beschouwd worden als een waardevolle, aanvullende therapeutische optie voor omega-3-deficiënte kinderen met ADHD die een bijkomend opstandig gedrag en weinig hyperactiviteit/impulsiviteit vertonen. Vooral deze laatste groep van ADHD-kinderen zal de voordelen van EPA heel goed kunnen appreciëren. Zij lijken namelijk minder goed te reageren op een behandeling met stimulantia (zoals methylfenidaat).
Veel capsules slikken doen vooral kinderen niet graag. Met PlusEPA hoeft men slechts 1 capsule per dag te gebruiken, terwijl in andere studies tot
6 capsules per dag nodig waren. Bovendien zijn de PlusEPA capsules zo bewerkt om via een vertraagde vrijgave pas open te breken in de darm, waardoor er zo goed als geen spijsverteringsproblemen optreden.


-
“HPEPA-01” - Placebo controlled, randomised, double-blind, multicenter study of PlusEPA® (a PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids, supplement) as treatment for ADHD (combined type) with co-morbidity in Swedish children ages 7-12. Gustafsson PA (1), Birberg-Thornberg U (2), Duchén K (3), Strandvik B (4), Karlsson T (2). (1) Dept of Child Psychiatry, (2) Dept of psychology, (3) Dept of Pediatrics, University of Linköping, Sweden and
(4) Dept of Pediatrics, University of Gothenburg, Sweden.