Zelfmoordlijn van 2 naar 5 avonden per week online

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, maakt vanaf 1 juli de uitbreiding mogelijk van de Zelfmoordlijn die vanaf dan 5 avonden per week online bereikbaar is. De lijn zal elke avond van de week (behalve op woensdag en zaterdag) bereikbaar zijn van 19u tot 21u30. De Zelfmoordlijn was tot nu toe 2 avonden per week actief. Iedere dag zijn er op de lijn gemiddeld 23 chataanvragen. Minister Vanackere subsidieert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding voor 85.000 euro, waarvan 45.000 euro voor de ondersteuning van vrijwilligers en de uitbouw van de tele- en onlinehulpverlening.
Het succes van online hulpverlening heeft ontegensprekelijk een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van hulpverlening. Het is nog anoniemer dan een telefoongesprek en de oproepers ervaren een grotere veiligheid omdat de hulpverlener meer afstand neemt. Dit bevordert de laagdrempeligheid van deze vorm van hulpverlenen. Vooral jongeren zijn hiervoor gevoelig. 9 op de 10 is jonger dan 30 jaar.

Het succes van online hulpverlening heeft ontegensprekelijk te maken met een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van hulpverlening. Michaël Bloemen van het Centrum ter preventie van zelfdoding: “Het is nóg anoniemer dan een telefoongesprek (onder andere door de afwezigheid van een stem) waardoor oproepers minder schaamte voelen om over hun problemen te praten. Bovendien ervaren oproepers een grotere veiligheid doordat de beantwoorder méér ‘op afstand blijft’ dan bij telefonisch of face to face contact. Deze factoren bevorderen de laagdrempeligheid van deze hulpverleningsvorm.”
Vooral jongeren lijken hiervoor gevoelig te zijn. Bloemen: “4 op de 10 online oproepers zijn jonger dan 18 jaar, 9 op de 10 is jonger dan 30 jaar, terwijl dit bij de telefonische oproepers aan de Zelfmoordlijn slechts 1 op de 4 is.”
De laagdrempeligheid heeft ook gevolgen voor de ernst van de gesprekken. Alle online chatters hebben concrete zelfdodingsgedachten en twee op drie heeft reeds één of meerdere zelfdodingspogingen achter de rug. Het feit dat de jongeren die voor online hulpverlening kiezen verder gevorderd zijn in het suïcidale proces dan jongeren die met de Zelfmoordlijn bellen is een uiterst belangrijk gegeven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren naarmate ze meer suïcidaal zijn, minder geneigd zijn de stap te zetten naar professionele hulpverlening. Hetzij omdat ze zich schamen, hetzij omdat ze de energie niet meer hebben, er niet meer in geloven, enz. Het internet kan op dat moment, dankzij zijn laagdrempeligheid, een laatste toevluchtsoord zijn. Als de jongere op dat moment toegang heeft tot een gespecialiseerde online hulpverleningsdienst, kan dit het verschil maken.

Uit onderzoek blijkt ook dat praten over zelfmoordgedachten en begrip krijgen preventief werkt. Bloemen: “Door in anonimiteit actief en respectvol te luisteren, stimuleren de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn de zelfredzaamheid van de oproeper en trachten zij samen met hem het moment van crisis te overwinnen.”
Om de uitbreiding van het online aanbod en het stijgende aantal oproepen te kunnen verwerken zijn extra vrijwilligers welkom. Daarom organiseert de Zelfmoordlijn in september 2008 bijkomende opleidingen voor online- en telefoonbeantwoorders.

De (gratis) Zelfmoordlijn is bereikbaar op: 02/ 649 95 55 of online via www.preventiezelfdoding.be
02 jul 2008 08u57
meer over
zie ook rubriek