Informatie voor de professionelen van de diergeneesmiddelensector

Zoals aangekondigd in het bericht van 6 juni 2008 betreffende antiseptica en ontsmettingsstoffen voor diergeneeskundig gebruik, heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) de lijst bijgewerkt van producten waarvoor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) werd ingediend. Deze producten mogen op de markt blijven als gedeclareerde geneesmiddelen.
06 jul 2008 23u00
meer over
zie ook rubriek