Techniek van de 'warme borst' wordt straks terugbetaald

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft op 25 juni een koninklijk besluit naar de Raad van State gestuurd over de terugbetaling van borstreconstructies. Bij positief advies, wordt het in het Staatsblad gepubliceerd. De techniek van de "warme borst" zou in de toekomst terugbetaald kunnen worden.
Echt gevoel
Er zijn drie verschillende technieken om een borstreconstructie uit te voeren: via implantaten of prothesen die om de tien jaar moeten worden vervangen, of via het gebruik van eigen weefsel, hetzij met gesteelde flappen, hetzij met vrije huidflappen. Deze laatste wordt de 'warme borst' genoemd omdat na de reconstructie een echt gevoel terugkomt in de borst.

Al jaren bestaat er onduidelijkheid over de terugbetaling van borstreconstructies. Zo werd de techniek met de vrije huidflappen niet terugbetaald, terwijl dergelijk reconstructie tussen 4.000 en 6.000 euro kan kosten.

Ziekte te boven komen
Hilde Vautmans (Open Vld) kreeg in de commissie Volksgezondheid de steun van minister onkelinx voor haar pleidooi voor een algemene terugbetaling van de techniek met de vrije flap. De technisch Geneeskundige Raad heeft een voorstel tot herziening van de nomenclatuur betreffende borstreconstructies goedgekeurd. De minister heeft het kb terzake voor advies naar de Raad van State gestuurd. Indien het advies positief is, wordt het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

"Voor een vrouw is een borst een heel belangrijk iets in haar leven. Wanneer dat wordt weggenomen, heeft elkeen, ongeacht of die persoon arm of rijk is, recht op de beste zorgverstrekking. Een reconstructie van een borst is levensnoodzakelijk om de ziekte te boven te komen." aldus nog Vautmans.
10 jul 2008 09u59
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek