Minister Vanackere geeft meer juridische zekerheid aan de zorgverleners tewerkgesteld bij een welzijnsvoorziening

Gisteren werd in het Vlaams Parlement het decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening goedgekeurd. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere wil met dit decreet meer rechtszekerheid bieden aan verzorgenden, opvoeders, begeleiders en kinderverzorgers tewerkgesteld bij een welzijnsvoorziening.
Vlaanderen telt meer dan 150.000 zorgverleners die beroepshalve zorg en bijstand verlenen aan personen. Onder hen verzorgenden in de gezinszorg, opvoeders in de jeugdinstellingen, kinderverzorgsters in de kinderopvang en begeleiders in de gehandicaptenvoorzieningen.

Er bestond nogal wat juridische onzekerheid omdat in de huidige federale regelgeving voorzien is dat enkel beoefenaars van de gezondheidszorg, zoals dokters en verpleegkundigen, bepaalde zorgtaken, hoe eenvoudig ook, mogen uitvoeren. Via het goedgekeurde decreet heeft minister Vanackere de nodige rechtszekerheid gegeven aan zorg- en bijstandsverleners in de welzijnssector om de zorgtaken die zij dagelijks opnemen te kunnen blijven uitvoeren. Het gaat dan in concreto om zaken als het nemen van de koorts bij een ziek kind, het ondersteunen van een bejaarde die niet alleen naar het toilet kan gaan, een gehandicapt kindje helpen bij het eten en drinken, het toedienen van voorgeschreven medicijnen of het aantrekken van een steunkous.

Voor alle duidelijkheid: er komen geen nieuwe zorgtaken bij en evenmin wijzigt het aandeel van de zorgtaken binnen het globale takenpakket van de verzorgenden, opvoeders en begeleiders.

Minister Vanackere garandeert dat de zorg- en bijstandsverleners die nu via dit decreet rechtszekerheid krijgen voor hun reguliere opdrachten, zullen moeten blijven beantwoorden aan de minimale kwaliteitsvereisten. Dit moet de hoogstaande kwaliteit van de zorg verder waarborgen.

Voor de persoonlijke assistenten die in het kader van een persoonlijk assistentie budget (PAB) hulp verlenen, hebben de volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen aangekondigd dat ze in het najaar een voorstel van decreet zullen indienen, om ook aan deze categorie van zorgverleners de gepaste rechtsbescherming te bieden.
10 jul 2008 10u38
meer over
zie ook rubriek