Schaf uitgangsexamen voor kinesitherapeuten af

N-VA-senator Louis Ide heeft een wetsvoorstel ingediend om het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten af te schaffen. Na de studies mensen de toegang tot het beroep ontzeggen is een maatregel waarmee N-VA het deontologisch zeer moeilijk heeft, stelt de politicus-arts.
Contingent optrekken
Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid onkelinx kondigde onlangs aan dat ze meer kinesitherapeuten wil door het optrekken van het contingent voor studenten kinesitherapie Ún door de niet gebruikte riziv-nummers van vorige jaren nu op te nemen. Voor de N-VA is het al lang een doorn in het oog dat voor (tand)artsen de contingentering flexibel werd aangepast (op vraag van de Franstaligen), maar de rigide contingentering voor (Vlaamse) kinesitherapeuten bleef gelden, aldus Louis Ide.

Principe
N-VA is dan ook blij dat minister onkelinx tegemoet komt aan haar eis om iets te doen aan het dreigend tekort aan kinesitherapeuten. De maatregel zal er alvast toe leiden dat voor de eerste keer sinds jaren er geen uitgangsexamen moet georganiseerd worden. Maar de partij wil dat het principe van het uitgangsexamen ook verdwijnt.

Kadaster
Meer in het algemeen pleit N-VA voor een correcte manier van werken voor tandartsen, artsen en kinesitherapeuten door het afschaffen van het uitgangsexamen voor kinesitherapeuten, het opstellen van een kadaster voor de (para)medische beroepen en het plannen van de te verwachten noden op basis van dat kadaster. Indien er dan moet beperkt worden, dan zijn maatregelen aan de instroom correcter, aldus Ide.
11 jul 2008 01u23
Bron: De Morgen
meer over
zie ook rubriek