Rilatine kan valpartijen bij senioren voorkomen

Rilatine, het bekende geneesmiddel dat wordt toegediend aan sommige kinderen met ADHD, is nu ook uitgetest op een kleine groep van bejaarden. De onderzoekers in Tel-Aviv menen dat het middel kan helpen om valpartijen bij ouderen te voorkomen.
Bij de studie dienden ze aan 13 bejaarden een dosis rilatine toe, terwijl 13 anderen een placebo kregen. De senioren die rilatine hadden ingenomen, bleken nadien gelijkmatiger te stappen. Ze scoorden ook beter op een test waarbij ze moesten opstaan, drie meter stappen en terugkeren. Ook hun concentratie was verbeterd.

Valpartijen
De onderzoekers concluderen hieruit dat
het middel in de toekomst mogelijk een behandeling kan opleveren tegen valpartijen. “Maar het is veel te voorbarig om dit middel in de praktijk aan bejaarden toe te dienen”, relativeert dokter Annick D’Hooghe, diensthoofd geriatrie in ZNA Middelheim.

“Valpartijen bij bejaarden zijn niet alleen een gevolg van gebrekkige concentratie. Vaak heeft het te maken met motorische problemen of slecht zicht. Bovendien is een amfetamine als rilatine niet ongevaarlijk voor mensen met cardiovasculaire aandoeningen. Dat kan zorgen voor een hoger hartritme en bloeddruk.”

Studenten
Eerder dook rilatine ook al op in studentenmiddens, waar sommigen het gebruiken als middel om vlotter te blokken.
30 jul 2008 09u27
zie ook rubriek