Hypo's niet schadelijk voor brein jongeren met diabetes type 1

Ook naar verhouding ernstige hypo's hebben op den duur geen nadelige gevolgen voor de hersenen van jongeren met diabetes type 1. Dat blijkt uit een groot Amerikaans-Canadees onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Diabetes Care.
Een groep van 249 mensen met diabetes type 1 is onderzocht die zo'n achttien jaar geleden meedeed aan de bekende DCCT-studie in Amerika en Canada. De deelnemers waren toen tussen de 13 en 19 jaar. Dat was een omvangrijk onderzoek om na te gaan wat de invloed was van een Ďscherpe' instelling op het ontstaan van complicaties.

In de opvolger van de DCCT-studie, de EDIC-studie, zijn de jongeren van toen uitgebreid getest op dingen als geheugen, leervermogen, hoe goed je verschillende dingen tegelijk doet enzovoorts. Die uitkomsten zijn vergeleken met hun gegevens van destijds over hypo's en de ernst daarvan, dus tijdens hun tienerjaren.

De uitkomsten van het onderzoek waren voor de deelnemers geruststellend: de mensen die als tiener flinke hypo's hadden meegemaakt, hebben daar geen schade van opgelopen. Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van andere studies, waaronder ook Nederlands onderzoek.
01 aug 2008 09u43
zie ook rubriek