Minister Vanackere investeert in meer aandacht voor de psychische problemen van senioren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Steven Vanackere, wil de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) bijkomend versterken na een positieve evaluatie van de negen outreachingprojecten die de afgelopen twee jaren werden uitgevoerd in de rusthuizen en de rust- en verzorgingshuizen. De doelgroep waren de bewoners, de zorgverleners en de familie en mantelzorgers van de rusthuisbewoners.
De zorgverlening van de centra geestelijke gezondheidszorg aan ouderen met ernstige psychiatrische en psychische problemen was tot op heden onderontwikkeld. Meestal wordt er gezegd dat er voor de senior nog steeds een stigma kleeft op geestelijke gezondheidszorg en dat deze drempel dus moeilijk genomen wordt. Geestelijke gezondheidsproblemen worden door de huidige senioren meestal somatisch geformuleerd en dikwijls komt men pas achter de echte problemen na grondig onderzoek van de hulpvraag.

De opdracht van de CGG’s bestond erin om de zorgnoden in kaart te brengen, advies te verstrekken, ondersteuning en indicatiestelling aan te bieden. Dit gebeurde via het verlenen van consult, psychodiagnostiek, casusbespreking, deelname aan teamvergaderingen en vormingen.

De resultaten die de projecten konden voorleggen zijn overwegend positief. Na evaluatie bleek dat de gevoeligheid, het zelfvertrouwen en de deskundigheid van personeelsleden ten aanzien van psychische problemen van hun bewoners sterk verbeterd is. Het gevolg daarvan is dat ook de samenwerking tussen de CGG’s en de rusthuizen sterk verbeterd is. Daarnaast werden de ouderen met psychische problemen via individuele en groepsgesprekken gemakkelijker bereikt.

Minister Vanackere versterkt daarom de hulpverlening van alle Vlaamse centra geestelijke gezondheidszorg aan senioren en reserveert daarvoor bijkomend 750.000 euro om vanaf 1 augustus vijftien voltijdse equivalenten structureel te werk stellen in alle CGG’s.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:
Harry Vanbuel
Tel: 02 552 64 89
GSM: 0475 89 49 25
04 aug 2008 10u06
meer over
zie ook rubriek