Preventie en interventie bij acute pancreatitis

Acute alvleesklierontsteking (pancreatitis) is een veel voorkomende, ernstige ziekte die meestal wordt veroorzaakt door galstenen of alcoholmisbruik. In de afgelopen 10 jaar is de incidentie van acute pancreatitis in Nederland gestegen met 50%. Tachtig procent van de sterfgevallen hangt samen met infecties, zoals bloedvergiftiging, longontsteking, infectie van afgestorven pancreasweefsel, pancreasnecrose. Dit proefschrift beschrijft diverse onderzoeken (uitgevoerd in de 15 ziekenhuizen van de Acute Pancreatitis Werkgroep Nederland), waaronder alle Nederlandse universitair medische centra.
Door een tweetal gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies wist de studiegroep aan te tonen dat: a) bij patiŽnten met galsteenkolieken het medicijn ursodeoxchycholzuur acute pancreatitis niet kan voorkomen en b) bij patiŽnten met voorspeld ernstige pancreatitis probiotica niet in staat zijn om infecties te voorkomen. Gebruik van probiotica leidde tot een hogere sterftekans. In een vervolgstudie bleek het negatieve effect van probiotica beperkt te zijn tot patiŽnten met orgaanfalen.

Zonder operatie sterven bijna alle patiŽnten die infectie van pancreasnecrose ontwikkelen. Na meerdere studies bleek dat het meestal mogelijk is om geÔnfecteerde necrose met een minimal invasieve operatie te verwijderen. Uitstel van de operatie is veiliger omdat het lichaam dan meer tijd heeft om het geÔnfecteerde materiaal af te kapselen waardoor een veiligere operatie uitgevoerd kan worden.
30 aug 2008 20u51
zie ook rubriek