Medische beelden sneller over elkaar leggen

Een belangrijk onderwerp in de medische beeldverwerking is het automatisch op elkaar leggen van twee afbeeldingen, zodanig dat de beelden spatieel corresponderen. Dit proces wordt beeldregistratie genoemd. De twee beelden kunnen afkomstig zijn van verschillende modaliteiten, bijvoorbeeld MRI en CT, van verschillende momenten in de tijd (bij vervolgstudies), of zelfs van verschillende patiŽnten. Beeldregistratie kan wiskundig geformuleerd worden als een optimalisatieprobleem (minimalisatie van een kostenfunctie).
In zijn proefschrift zoekt Stefan Klein naar oplossingsmethoden voor dit optimalisatieprobleem. Hij toont aan dat door de juiste keuze van de optimalisatiemethode snelheidswinsten tot een factor 500 gerealiseerd kunnen worden. Klinisch gebruik van dit type registratiemethoden wordt daardoor mogelijk. De ontwikkelde methoden zijn vrij beschikbaar gemaakt als deel van een open source-softwarepakket genaamd Ďelastixí.

Proefschrift: Optimisation methods for medical image registration
22 sep 2008 09u08