Antivirale middelen bij Herpes simplex-virusinfecties

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de evidentie van doeltreffendheid van de antivirale middelen aciclovir, ganciclovir, penciclovir en valaciclovir, toegediend per os of lokaal, bij volgende Herpes simplex-virusinfecties: labiale herpes, genitale herpes en oculaire herpes. De behandeling van vaak ernstig verlopende Herpes simplex-virusinfecties bij immuungedeprimeerde patiŽnten (bv. patiŽnten met AIDS of onder antitumorale chemotherapie) valt buiten het kader van dit artikel.
Enkele conclusies.

Een behandeling op het ogenblik van een opstoot van labiale herpes of genitale herpes, zelfs wanneer gestart in een vroeg stadium, heeft slechts een beperkt voordeel, en beÔnvloedt de incidentie van latere recidieven niet. Bij labiale herpes is de doeltreffendheid van een lokale behandeling nog beperkter dan die van een orale behandeling. Bij genitale herpes wordt lokale behandeling niet aanbevolen. Bij ernstige, recidiverende genitale herpes kan worden geopteerd voor een chronische, preventieve behandeling per os.

Bij bepaalde vormen van oculaire herpes kan een lokale antivirale behandeling nuttig zijn; uitzonderlijk wordt een preventieve orale behandeling gegeven.

De doses die worden voorgesteld, lopen, afhankelijk van de geconsulteerde bronnen, uiteen.

lees het volledig artikel
29 sep 2008 09u33
zie ook rubriek