Armoede slecht voor gezondheid

Hoe lager iemand op de sociale ladder staat, hoe slechter hij scoort op de gezondheidsindex. Dat bevestigt een studie van de Christelijke Mutualiteiten naar de gezondheidsongelijkheid in ons land.
De CM wil de studie aangrijpen om binnen de eigen werking acties te ondernemen, maar roept ook andere partijen op werk te maken van het wegwerken van de ongelijkheid.

De meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek zijn dat mensen uit de zwakste klasse 45 procent meer kans lopen om binnen het jaar te overlijden dan mensen uit de hoogste klasse. Ze hebben ook 24 procent minder kans thuis te overlijden of lopen tweemaal meer het risico op een opname in een psychiatrische instelling of een (neuro)psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.

Volgens de onderzoekers bevestigt de studie wat andere onderzoeken al aantoonden. Ze benadrukken dat het om meer gaat dan alleen de beschikbaarheid, de financiŽle toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidsdiensten. Ook structurele en culturele oorzaken spelen hun rol, zoals arbeidsomstandigheden, huisvesting, leefmilieu en kwaliteit van het sociale netwerk.
03 okt 2008 09u19
Bron: De Morgen
zie ook rubriek