Tiotropium verbetert longfunctie bij copd-patiŽnten

Onderzoek bij copd-patiŽnten laat zien dat behandeling met luchtwegverwijder tiotropium een significante verbetering van longfunctie en kwaliteit van leven over een periode van vier jaar geeft. De resultaten van deze UPLIFT-studie werden deze week gepresenteerd op het congres van de European Respiratory Society in Berlijn en online gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.
Bijna zesduizend copd-patiŽnten in 37 verschillende landen ontvingen gedurende vier jaar eenmaal daags 18 μg tiotropium of een placebo. Alle patiŽnten mochten hun bestaande behandeling met voorgeschreven respiratoire geneesmiddelen voortzetten, met uitzondering van anticholinergica. De patiŽnten die behandeld werden met tiotropium lieten een significante verbetering van FEV1 zien, variŽrend van 87 tot 103 ml voor bronchodilatatie en van 47 tot 65 ml na bronchodilatatie, in vergelijking met de placebogroep (p<0.001).
Ook de kwaliteit van leven als score van de St. Georgeís Respiratory Questionnaire was in de behandelde groep significant beter dan in de placebogroep (p<0.001). Er kon geen verschil in snelheid van verlies van de longfunctie worden aangetoond.

De resultaten van UPLIFT tonen eveneens aan dat tiotropium het risico op cardiovasculaire dood, myocard infarct en beroerte niet verhoogt. Tijdens het onderzoek stierven 381 patiŽnten in de tiotropium groep en 411 in de placebo groep (12,8 versus 13,7 procent). Voor cardiovasculaire sterfte werd een specifieke analyse uitgevoerd omdat in september een meta-analyse is verschenen in de JAMA waarin de conclusie werd getrokken dat anticholinergica geassocieerd waren met een significant verhoogd risico op cardiovasculaire dood, myocard infart en beroerte. In UPLIFT was geen bewijs voor een verhoogd risico op cardiovasculaire mortaliteit tijdens de behandeling (Risk Ratio 0,73; 95% CI: 0,56-0,95). Ook is gekeken naar het voorkomen van myocard infart en beroerte in de beide studiegroepen. Myocard infarct werd bij 67 patiŽnten in de tiotropium groep en bij 85 in de placebo groep vastgesteld (relatief risico 0,73%; 95% CI:0,53-1,0), beroerte bij 82 in de tiotropium groep en bij 80 in de placebo groep (relatief risico 0,95%; 95% CI: 0,70-1,29).
08 okt 2008 09u00
Bron: MedNet.nl