Trainingsprogramma versnelt herstel na herniaoperatie

Een trainingsprogramma vanaf vier tot zes weken na een lumbale discushernia operatie vermindert de pijn en versnelt het herstel, zonder dat het risico van een recidive-ingreep wordt vergroot. Dat blijkt uit een systematisch literatuurstudie waarin de huidige medische praktijk wordt geëvalueerd, die gepubliceerd is in de Cochrane Library, nummer 3, oktober 2008. De operatie wordt vaak geadviseerd om de pijn in het been, veroorzaakt door een lumbale discushernia, te verminderen.
“Er worden veel patiënten geopereerd wegens een lumbale discushernia, maar er is geen eensluidende mening over de revalidatie na de ingreep”, stelt onderzoeker dr. Raymond Ostelo van VU medisch centrum. “Er bestaan veel verschillende revalidatieprogramma’s, maar het is niet bekend welke het meest effectief zijn. Sommigen stellen zelfs dat er helemaal geen revalidatie meer nodig is, wanneer een patiënt het ziekenhuis eenmaal heeft verlaten.”

Ostelo en zijn internationale collega’s vergeleken dertien gerandomiseerde onderzoeken, met in totaal 1927 proefpersonen. Patiënten die deelnamen aan trainingsprogramma’s gaven aan, dat zij iets minder pijn en hinder ondervonden dan degenen die niet aan dergelijke programma’s meededen. Wanneer het trainingsprogramma intensiever was, verminderden de ondervonden pijn en lichamelijke beperking. Geen enkel onderzoek leidde tot een toename van recidiveoperaties. Er waren ook geen aanwijzingen dat patiënten hun lichaamsbeweging moesten beperken na de operatie.“In het algemeen blijkt dat patiënten die aan de trainingsprogramma’s meededen iets sneller herstelden dan degenen die dat niet deden. Deelnemers aan intensievere programma’s ondervonden iets minder pijn en beperkingen dan degenen die minder intensieve programma’s kregen aangeboden”, aldus Ostelo. “Ondanks de voortdurende discussie over het al dan niet revalideren, de beste methode en het tijdstip waarop dat zou moeten gebeuren, benadrukt deze systematische review dat het een goed idee lijkt te zijn om een trainingsprogramma te volgen en zo snel mogelijk de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.”De Cochrane Library is een publicatie van de Cochrane Collaboration, een instituut dat zich bezig houdt met, op basis van evidence-based medicin, vragen uit de geneeskundige praktijk te beantwoorden. Dit gebeurt met behulp van meta-analyses naar inhoud en kwaliteit van gepubliceerde klinische onderzoeken op een bepaald gebied. De term Cochrane Review is een wereldvermaard begrip.

09 okt 2008 10u49
zie ook rubriek