Nederlandse richtlijn voor het injecteren van insuline

EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners, lanceert deze maand de eerste Nederlandse richtlijn over het toedienen van insuline. Veilig en correct injecteren is van dagelijks terugkerend belang voor mensen met diabetes. In Nederland wordt insuline vooral met een insulinepen toegediend en niet meer met spuitjes. Injecteren is daardoor eenvoudiger geworden, maar op diverse manieren uit te voeren.
Iemand met diabetes moet bijvoorbeeld bepalen waar, wanneer, waarmee en hoe de insuline geÔnjecteerd wordt. In de complexe organisatie van de diabeteszorg helpt de diabeteszorgverlener juiste keuzes te maken over bijvoorbeeld desinfecteren, loodrecht of schuin injecteren en hergebruik van pennaalden. In dit praktische document staan aanbevelingen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs uit onderzoeken.
14 okt 2008 09u10