Handboek gaat decubitus te lijf

Het nieuwe Handboek ‘Decubitus te lijf’, decubituspreventie voor verpleegkundigen, is een naslagwerk dat zorgprofessionals een actueel overzicht geeft van alle relevante informatie over decubitus.
Uit de laatste Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) blijkt dat het percentage decubitus in Nederlandse instellingen tussen de 2,6% en 9,0 % ligt. Hoewel er een dalende trend is, vindt ook het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) dat iedere cliënt met decubitus er één te veel is. Doorligwonden leiden namelijk tot veel ongemak en pijn, maar ook tot hoge zorgkosten.

Verantwoordelijkheid van verpleegkundigen
Het voorkomen van doorligwonden en de manier waarop zij zorg verlenen behoort tot de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden. De laatste jaren is de kennis over decubitus flink toegenomen. Maar alle details staan verspreid in diverse leerboeken en handboeken en is bovendien niet altijd up-to-date. Het LEVV heeft alle relevante informatie nu gebundeld in één handboek met actuele vakinhoudelijke kennis over de preventie en behandeling van decubitus. Ook implementatie en leiderschap komen aan de orde zodat ook daadwerkelijk de belangrijke stap gezet wordt naar consequente en duurzame toepassing van de kennis in de praktijk.

Meegroeiboek
Dit boek is bedoeld als meegroeiboek voor zowel beginners als gevorderden. De hoofdstukken verschillen in moeilijkheidsgraad en het boek is te gebruiken bij initiële en voortgezette opleidingen en bij- en nascholingen. Daarnaast is het boek zeer geschikt als naslagwerk.

Meer informatie
Decubitus te lijf: Handboek decubituspreventie voor verpleegkundigen Paperback, 295 pagina’s, ISBN 9789031350254
16 okt 2008 10u12
zie ook rubriek