Belangrijke rol van verpleegkundigen na hartoperatie aangetoond

Het aantal sterfgevallen na een hartoperatie is lager op verpleegafdelingen waar mťťr verpleegkundigen worden ingezet. Dit blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Koen Van den Heede van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U. Leuven.
ďVerpleegkundigen spelen een essentiŽle rol in de zorg van patiŽnten die een hartoperatie ondergaan. Zo zijn ze, in de periode na de hartoperatie, vaak de eersten die merken als er iets fout looptĒ, zegt Koen Van den Heede. ďWanneer verpleegkundigen minder patiŽnten onder hun hoede hebben, merken ze sneller problemen op waardoor de juiste behandeling vlugger van start kan gaan Gevolg: minder complicaties en een lager sterftecijfer

Van den Heede bestudeerde in 2003 alle 29 Belgische ziekenhuizen waar hartoperaties worden uitgevoerd. Hij koppelde verpleegkundige personeelsgegevens aan gegevens van 9.054 patiŽnten die na een geplande hartoperatie op intensieve zorgen en algemene heelkundige verpleegafdelingen verbleven. In de periode na de hartoperatie overleden 308 hartpatiŽnten of 3,4 procent van het totale aantal, een cijfer dat binnen de internationale standaarden valt.

Het risico op overlijden hangt samen met de leeftijd, het geslacht, de algemene gezondheidstoestand van de patiŽnt en het type hartoperatie. Uit de studie van Koen Van den Heede blijkt dat, ongeacht deze factoren, het aantal sterfgevallen lager ligt op de algemene heelkundige verpleegafdelingen met de hoogste verpleegkundige personeelsinzet per patiŽnt.

ďDe verpleegkundige personeelsinzet is op intensieve zorgen afdelingen tot drie keer hoger dan op algemene heelkundige afdelingen. Dat is ook nodig, omdat de patiŽnten onmiddellijk na hun hartoperatie het meest kwetsbaar zijn. Onze studie bevestigt dat ook hartpatiŽnten op algemene heelkundige verpleegafdelingen kwetsbaar zijn en dat verpleegkundigen ook bij deze patiŽnten een belangrijke rol spelen in het vermijden van complicaties. We berekenden dat, wanneer er in totaal 22 voltijds equivalente verpleegkundigen extra zouden worden ingezet op de algemene heelkundige verpleegafdelingen van de 29 ziekenhuizen, het aantal overlijdens na een hartoperatie zou kunnen dalen van 3,4% naar 2.9%.Ē, aldus nog Koen Van den Heede.

Het Centrum voor ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven coŲrdineert de komende 3 jaar een Europees onderzoeksproject dat verder bouwt op deze studie. Aan de hand van gegevens uit 11 verschillende landen zal berekend worden hoeveel verpleegkundigen er de volgende 10 jaar nodig zijn voor een veilige patiŽntenzorg. De studie zal ook aandacht hebben voor de invloed van het opleidingsniveau van verpleegkundigen en de context van de verpleegkundige werkomgeving (bvb. relatie met artsen) op patiŽntveiligheid.
31 okt 2008 12u18
Bron: K.U.Leuven