Fybromyalgie zichtbaar in hersenscan

Onderzoekers van het universitair medisch centrum in Marseille denken dat fibromyalgie gepaard gaat met een probleem met het verwerken van pijn in het hele brein. PatiŽnten laten in een hersenscan een verandering in de doorstroom van bloed zien, die bij proefpersonen zonder klachten niet te zien is. Deze nieuwe studie heeft uitgewezen dat er een verband is tussen afwijkingen in de bloedstroom in het brein en fibromyalgie. Deze studie kan bijdragen aan de erkenning van deze ziekte. Gebieden die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van pijn zijn bij fibromyalgiepatiŽnten beter doorbloed. Hoe meer last de patiŽnt heeft van de klachten, hoe groter de afwijking in bloeddoorstroom. De resultaten hangen niet samen met depressie of angst.
Eerder al vonden onderzoekers aan de Georgetown Universiteit in Washington en de Universiteit van Michigan (Ann Arbor) een manier gevonden om wetenschappelijk aan te tonen hoe de hersenen reageren op pijnlijke prikkels bij mensen met fibromyalgie op het moment waarop ze de pijn ervaren. Daarbij werd duidelijk dat de reactie van de hersenen op pijn bij mensen met fibromyalgie verschilt van die bij gezonde personen. Ze onderzochten de doorbloeding van de hersenen van zestien mensen met fibromyalgie en even zoveel gezonde mensen.

Dit gebeurde door middel van een ultrasnelle functionele mri-scan. Tijdens het maken van de scan werden de deelnemers blootgesteld aan pijnprikkels door met een soort duimschroef druk op de duimnagel uit te oefenen. De controlegroep bleek pas pijn te voelen wanneer er meer dan twee keer zo veel druk op de nagel werd uitgeoefend als bij de fibromyalgiegroep.

Bij de fibromyalgiegroep bleek bovendien dat bij weinig druk de hersenactiviteiten op twaalf verschillende plaatsen werden geactiveerd, terwijl bij de controle groep slechts op 2 plaatsen het geval is.
Fibromyalgie
Fibromyalgie is een chronische ziekte die gepaard gaat met pijn in de spieren en vermoeidheid. Het komt voor bij 2 tot 4 procent van de bevolking, vooral bij vrouwen. De ziekte is Ďonzichtbaarí, bij onderzoek vonden artsen tot nu toe geen afwijkingen.
SPECT
Voor het onderzoek werden 20 vrouwen met fibromyalgie onderzocht en 10 vrouwen zonder klachten. Ze vulden vragenlijsten in over pijn, ongemak, angst en depressie. De artsen deden scans met een SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), deze scan kan activiteiten van de hersenen vastleggen.
06 nov 2008 10u36
zie ook rubriek