Ook patiŽnten met normaal cholesterol baat bij cholesterolverlagers

Het aantal hart- en vaataandoeningen kan met de helft omlaag. Onderzoekers hebben ontdekt dat ook mensen met een normaal cholesterol maar met een verhoogde waarde van het ontstekingseiwit CRP baat hebben bij cholesterolverlagende medicijnen. Tot nu toe was bekend dat vooral een hoog cholesterol het risico op hart- en vaataandoeningen vergroot.
Toch komt een groot deel van deze aandoeningen voor bij mensen zonder verhoogd cholesterol. Voor het eerst is nu onderzoek gedaan onder patiŽnten die niet in de traditionele risicogroep vallen.

Het volgens wetenschappers baanbrekende Jupiter-onderzoek is zondag gepresenteerd tijdens het wetenschappelijke congres van de American Heart Association in New Orleans.

Niet eerder werd met een zeer groot opgezet onderzoek een vermindering van de kans op hart- en vaataandoeningen van vijftig procent behaald. Reden voor de enorme risicoreductie bij patiŽnten met een relatief normaal cholesterol is verlaging van het Ďslechteí LDL-cholesterol. Bij personen die werden behandeld met het cholesterolverlagende rosuvastatine, daalde het Ďslechteí cholesterol met de helft. Het risico op hart- en vaataandoeningen nam daardoor met de helft af.

ďWe weten dat patiŽnten met een verhoogd cholesterol baat kunnen hebben bij een cholesterolverlagende behandelingĒ, licht hoogleraar cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum prof. dr. Wouter Jukema toe. ďDoor het Jupiter-onderzoek weten we nu dat cholesterolverlagende behandeling ook uitermate nuttig is bij mensen met een relatief normaal cholesterol. Ook bij een relatief normaal cholesterol, kunnen aderen namelijk al enigszins dichtslibben. als de vaatwand gaat ontsteken, neemt de hoeveelheid CRP in het bloed toe. Omdat we die waarde kunnen gemeten kan worden, kunnen we beter gaan voorspellen wie baat kan hebben bij cholesterolverlagers. Overigens is nu ook onomstotelijk aangetoond dat dit zowel voor mannen als voor vrouwen geldt.Ē

Hart- en vaataandoeningen zijn in het westen doodsoorzaak nummer ťťn. Jupiter is een langdurig en het meest langdurige en omvangrijke onderzoek naar de preventie van hart- en vaataandoeningen en is gefinancierd door AstraZeneca. Wereldwijd namen meer dan 17.000 mensen deel, waaronder bijna 1000 Nederlanders. Bijzonder is dat de personen geen verhoogd cholesterol hadden en daardoor buiten het traditionele risicoprofiel voor hart- en vaataandoeningen vielen. De helft kreeg 20 milligram van de cholesterolverlagende stof rosuvastatine, de andere helft kreeg een placebo. Bij de groep die de cholesterolverlager kreeg, deden zich de helft minder hart- en vaataandoeningen voor dan bij de placebogroep.
12 nov 2008 09u14
zie ook rubriek