pharma.be zetelt in internationale deontologische commissie

De Algemeen directeur van pharma.be, Leo Neels, treedt toe tot de IFPMA ĎAdjudication Groupí. Deze deontologische commissie van de internationale federatie van farmaceutische researchbedrijven (IFPMA) levert een belangrijke bijdrage tot de wereldwijde ethische en transparante werking van de sector.
De commissie behandelt onpartijdig, volgens de deontologische vuistregels van IFPMA, klachten in beroep. Leo Neels werd benoemd wegens zijn expertise op het vlak van deontologie en klachtenprocedures.
De Algemeen directeur van pharma.be, Leo Neels, treedt toe tot de IFPMA ĎAdjudication Groupí. Deze deontologische commissie van de internationale federatie van farmaceutische researchbedrijven (IFPMA) levert een belangrijke bijdrage tot de wereldwijde ethische en transparante werking van de sector. De commissie behandelt onpartijdig, volgens de deontologische vuistregels van IFPMA, klachten in beroep. Leo Neels werd benoemd wegens zijn expertise op het vlak van deontologie en klachtenprocedures.

Deze benoeming illustreert de adelbrieven die de sector in ons land kan voorleggen op het gebied van zelfregulering. De deontologische code van pharma.be stemt overeen met de codes van de Europese en internationale zusterverenigingen (Efpia en IFPMA). De code legt een strikt kader vast in BelgiŽ omtrent de informatievoorziening, reclame en promotie naar het grote publiek en naar de zorgverstrekkers. Deze Deontologische code ligt in de lijn van de wetgeving ter zake.

Code voor deontologie van pharma.be
De deontologische code van pharma.be regelt alle vragen over de nodige kennisuitwisseling en de relaties tussen de ondernemingen lid van pharma.be en de Belgische gezondheidspartners. Ook zijn er verschillende organen voorzien die waken over de naleving van de code en de toepassing van de klachtenprocedure. Zij zien nauwlettend toe op de informatieverspreiding over geneesmiddelen. Met name het klachtenbureau onderzoekt onpartijdig de klachten, die kunnen leiden tot sancties zoals voorzien in de code. Iedereen kan er een klacht indienen.

Sinds 21 maart 2008 regelt de code ook de relaties en interacties tussen de farmaceutische researchindustrie en de patiŽntenorganisaties. Ethische principes zoals een transparante samenwerking, wederzijds respect en onafhankelijkheid van de patiŽntenverenigingen staan voorop.

Mdeon, het gemeenschappelijk deontologisch platform van de Belgische gezondheidspartners, werd op initiatief van pharma.be opgericht. Daarnaast heeft Mdeon in november 2006 het visumbureau van pharma.be overgenomen, met als kernactiviteit: de visumverlening aan elke producent en leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, die artsen en/of apothekers wensen te sponsoren voor hun deelname aan een wetenschappelijke manifestatie.

De farmaceutische researchindustrie heeft de verantwoordelijkheid en de opdracht om de mensen en de financiŽle middelen te verenigen om de beste geneesmiddelen te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen. De deontologische code biedt het kader om een duurzaam partnership met alle gezondheidspartners uit te bouwen, waaronder de academici, de artsen, de apothekers,de gezondheidsinstanties en de patiŽntenorganisaties.
19 nov 2008 08u57
Bron: Pharma.be
meer over
zie ook rubriek