HIV-infecties en AIDS in BelgiŽ

Tussen 1997 en 2000 was er een stijgende trend van het jaarlijkse aantal nieuw gediagnosticeerde HIV -infecties (+36 %). Deze werd gevolgd door een minder grote stijging tussen 2000 en 2003 (+11 %) en een tendens naar stabilisatie tussen 2003 en 2007.
Bij Belgische mannen bij wie er een risicofactor gekend is, heeft 68,3 % seksuele contacten gehad met een andere man en 4,5 % verklaart intraveneuze drugs te hebben gebruikt. Overdracht via heteroseksuele weg zou verantwoordelijk zijn voor 25,1 % van de hiv-infecties bij mannen en 79,5% bij vrouwen. Bij seropositieve personen van andere nationaliteiten overheerst heteroseksuele overdracht voor beide geslachten, 61,5 % bij mannen, 88,3% bij vrouwen.

Voor aids is er tussen 1991 en 1995 een plateau voor wat het aantal nieuwe aids ĖpatiŽnten betreft, met gemiddeld 255 gevallen per jaar. Vanaf 1996 ziet men een significante daling van de incidentie van AIDS als gevolg van het gebruik van nieuwe antiretrovirale therapieŽn. Het feit dat het jaarlijks aantal nieuwe hiv-infecties niet daalt doet vermoeden dat de preventieboodschap in de kerngroepen van de transmissie van HIV onvoldoende doorgedrongen is en dat verdere intensieve preventiecampagnes noodzakelijk zijn.
16 dec 2008 09u05
zie ook rubriek