Geen link tussen abortus en depressie

Kwaliteitsstudies vinden geen aanwijzingen voor een grotere kans op depressie of andere psychologische gevolgen bij vrouwen die voor een vruchtafdrijving kozen. Een bericht in het medische weekblad de Huisarts.
Het debat rond abortus kan hoog oplopen in de Verenigde Staten en ideologische overtuigingen willen de objectieve gegevens wel eens overschaduwen. Een van de discussiepunten is de stelling dat vrouwen die kiezen voor een abortus later aan een depressie en andere psychologische gevolgen kunnen leiden, aldus de huisarts. Omdat een postabortussyndroom ook pas maanden of jaren na de ingreep kan opduiken, valt zon verband natuurlijk moeilijk na te trekken. Niettemin wordt het argument graag aangegrepen bij beleidsbeslissingen om de keuzemogelijkheden voor zwangerschapsonderbreking in te perken.

Moeten vrouwen met een ongewenste zwangerschap voor hun eigen bestwil beschermd worden tegen abortus? Robert W. Blum et al. (Johns Hopkins University, VS) trachtten uit te vinden wat de literatuur te vertellen had over de associatie tussen vruchtafdrijving en de geestelijke gezondheid. In totaal beantwoordden 21 studies (bij meer dan 150.000 vrouwen) aan hun inclusiecriteria. Ze rangschikten ze volgens kwaliteit, op basis van de methodologische factoren, om de vraag gepast te onderzoeken, aldus de huisarts.

Een unaniem besluit over het veronderstelde verband kwam er niet uit de bus, en dat viel allicht niet te verwachten bij zon beladen onderwerp. Maar er kwam wel een duidelijke trend naar voor: de studies die het best aan de kwaliteitscriteria beantwoordden, suggereerden weinig of geen verschil tussen vrouwen die een abortus doormaakten en hun vergelijkingsgroepen, in termen van sequellen voor de geestelijke gezondheid op lange termijn, stelt de Huisarts. Omgekeerd vonden studies met de slechtste methodologie de meeste aanwijzingen voor een postabortussyndroom.
08 jan 2009 08u53
zie ook rubriek