Nieuwe mogelijkheden in de strijd tegen schimmelinfecties

Schimmelinfecties, waaronder infecties met de bekende Candida Albicans, komen steeds vaker voor en zijn steeds moeilijker te bestrijden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de toenemende resistentie tegen bestaande antibiotica. Nieuwe manieren om de immuunreactie van het lichaam te ondersteunen bij schimmelinfecties zijn dan ook dringend noodzakelijk. Een onderzoeksgroep van VUmc, onder leiding van dr. Teunis Geijtenbeek, heeft ontdekt via welk mechanisme ons lichaam specifieke afweerreacties opwekt tegen deze schimmels. Het onderzoek van dr. Geijtenbeek en zijn groep wordt gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature Immunology.
Het was al langer bekend dat de zogenaamde dendritische cellen in ons lichaam essentieel zijn voor het starten van een specifieke anti-schimmel immuunreactie. Het specifieke mechanisme was echter onbekend. De VUmc onderzoekers hebben een nieuwe signaleringsroute ontdekt in de dendritische cel die hierbij van belang is. De onderzoekers tonen aan dat de schimmels door een receptoreiwit (dectin-1) op de dendritische cel gebonden worden, waarna dit eiwit de signaleringsroute aanzet. Deze signaleringsroute leidt tot activatie van de dendritische cel waarna deze de anti-schimmel afweerreacties kan induceren. Nu dit mechanisme bekend is, kan gericht gezocht worden naar mogelijkheden om dit mechanisme te ondersteunen of versterken door middel van medicijnen of vaccins. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden in de ontwikkeling van therapieŽn tegen andere schimmelinfecties.

Het onderzoek werd mede gefinancierd door NWO, het aids Fonds en het astma Fonds en is als advanced online publication te vinden op de website van Nature Immunology. Rechtstreekse link: http://dx.doi.org/DOI:10.1038/ni.1692 (Gringhuis, den Dunnen et al. Nature Immunology (2009).
15 jan 2009 12u09
Bron: VUmc