Minister Heeren trekt 300 000 euro uit voor fruit op school

Veerle Heeren, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil de jeugd meer fruit laten eten. Met deze doelstelling voor ogen speelt ze in op het initiatief van de Europese Unie waarbij vanaf het schooljaar 2009-2010 90 miljoen euro wordt voorzien voor het verstrekken van vers fruit aan de schoolgaande jeugd. Voor Vlaanderen betekent dit een Europese steun van meer dan 900.000 euro.
Europa vraagt wel dat er, naast de Europese steun, een gelijke inbreng is vanuit de nationale of regionale overheden. Voor dit project betekent dat concreet dat er, naast de 900.000 euro Europese investering in het project nog respectievelijk 300.000 euro komt van het ministerie van Landbouw, 300.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid en 300.000 euro vanuit de fruitsector.

“Net zoals en in samenspraak met Vlaams minister-president en landbouwminister Kris Peeters zal ik als minister van welzijn, Volksgezondheid en gezin 300.000 euro uittrekken om deze extra impuls voor fruitbedeling op de scholen in Vlaanderen mogelijk te maken.” aldus minister Heeren.

Het initiatief van minister Heeren bouwt verder op het al bestaande Tutti Frutti-project. Dat zorgt wekelijks in bijna 1300 Vlaamse scholen voor één stuk fruit per kind voor een bedrag dat schommelt tussen 5 en 12 euro per jaar. Lokale handelaars en veilingen zijn de verdelers van het fruit.

Minister Heeren wil het geld gebruiken om vanaf 1 september 2009 kinderen van zo veel mogelijk scholen (er zijn 3550 basis- en secundaire scholen in Vlaanderen) minstens eens per week vers fruit te doen eten. Hun ouders zullen daarvoor jaarlijks 2 euro per kind betalen.

Het initiatief past ook in het Vlaams gezondheidsactieplan “voeding en beweging”. Dat wil het aantal mensen dat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit eet, doen stijgen van 5 naar 15% tegen 2015.
29 jan 2009 16u34
meer over
zie ook rubriek