300 aanvragen voor subsidie praktijkhulp

300 huisartsen dienden tussen eind september en december 2008 bij het Participatiefonds van de overheid een aanvraag in voor financiële steun in het kader van Impulseo II. Het beleid wil samenwerkingsvormen bevorderen door de helft van de loonkost vanr een administratieve kracht te financieren. Het maximum bedrag is vastgelegd op 16.500 euro voor drie huisartsen en meer en op 8.250 euro voor duo-praktijken. Drie kwart van de aanvragen zijn afkomstig van Nederlandstalige huisartsen. Een bericht in het medische weekblad de Huisarts.
Na een bijzonder lange voorgeschiedenis publiceerde het Staatsblad op 3 september 2008 eindelijk het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van impulseo II vastlegde. Via dit impulsfonds kunnen huisartsen in groepspraktijken financiële overheidssteun ontvangen als ze een administratieve kracht aanwerven. impulseo II werkt dus nog maar sinds eind september en de aanvragen die tussen september en december binnenkwamen hebben betrekking op 2007. Het Participatiefonds dat instaat voor het beheer kreeg in eerste instantie slechts met mondjesmaat aanvragen binnen. Vooral december was echter een piekmaand. Circa 240 van de 300 aanvragen kwamen binnen tijdens de laatste maand van het jaar, aldus de huisarts

Tot nu toe onderzocht het Participatiefonds de helft van de aanvragen. Gemiddeld dienen drie artsen één dossier in. Soms, wanneer het over wijkgezondheidscentra gaat, komt de aanvraag echter van 6 à 7 huisartsen. Vijftien dossiers zijn nu volledig rond. Het Fonds bestudeert elk dossier grondig en momenteel doen zich ook nog kinderziekten voor. “Omdat er informatie, een document… ontbrak, moesten we vaak opnieuw contact opnemen met de aanvragers. In sommige gevallen stemde het dossier niet helemaal overeen met de criteria. We dienden dan in overleg met het riziv een oplossing uit te werken.,” legt het Participatiefonds in de Huisarts uit.

Eén ding is zeker: het gros van de aanvragen (75%) zijn afkomstig van Nederlandstalige huisartsen. En deze week, vier maanden na de eerste aanvragen, keerde het Participatiefonds de eerste subsidies uit.
29 jan 2009 09u04
zie ook rubriek