Maximum 6 maanden om zekerheid te hebben over een aanvraag voor een tegemoetkoming

De staatssecretaris voor Personen met een handicap, Julie Fernandez Fernandez, wil de termijn voor het toekennen van een tegemoetkoming terugbrengen van 8 maanden naar 6 maanden. Het parlement heeft het voorstel goedgekeurd en de wet zal van kracht gaan vanaf 1 januari 2010. Bij overschrijding van de termijn zullen verwijlintresten moeten worden betaald.
Het parlement heeft het wetsontwerp betreffende de termijn voor het toekennen van een tegemoetkoming bij een handicap goedgekeurd. De nieuwe wet legt de termijn binnen welke de personen met een handicap een antwoord moeten krijgen op de aanvraag voor het verkrijgen van een tegemoetkoming die ze aan de directie-generaal personen met een handicap (Zwarte OLV) hebben gericht vast op 6 maanden. De maatregel zal van toepassing worden op 1 januari 2010. Bij overschrijding van de termijnen zullen er verwijlintresten voorzien zijn.

Vandaag wordt 65% van de aanvragen binnen de 8 maanden behandeld, wat overeenstemt met de huidige wettelijke termijn.

"Dit wetsontwerp beoogt het inkorten van de termijnen en dat is goed nieuws voor personen met een handicap", legt Julie Fernandez Fernandez uit.

"We hebben voorzien dat de hervorming zal begeleid worden met concrete en specifieke maatregelen die aan de administratie de middelen zullen geven die nodig zijn om de factoren die tot achterstand leiden te verminderen."

Deze middelen maken deel uit van het "Kwaliteitsplan" dat voorgesteld werd in de algemene beleidsnota van de staatssecretaris voor Personen met een handicap.

De behandeling van de dossiers zal versneld worden door de progressieve informatisering van de administratieve en medische procedures. De leesbaarheid van de documenten zal verbeterd worden, net als de medische formulieren die de behandelende artsen moeten invullen.

Het administratieve personeel van de dienst personen met een handicap zal versterkt worden. Er zullen bijna 10% meer personeelsleden komen. Vierendertig voltijds equivalenten zullen op die manier de verschillende diensten versterken.

De behandeling van de aanvragen voor een tegemoetkoming omvat een eerste administratieve stap, die beheerd zal worden door de werkposten, en een tweede stap betreffende de socio-medische evaluatie van de handicap, beheerd door de medische centra.

De werkstations en de sociale dienst zullen van deze personeelstoename genieten.

Voor het callcenter (een eerstelijnsdienst voor het informeren van de gebruikers) zal de personeelsbezetting eveneens versterkt worden met de aanwerving van 10 personen "buiten het Kwaliteitsplan". Voor de leden ervan zullen aangepaste opleidingen worden georganiseerd.

Verder zal de medische dienst die belast is met de evaluatie van de handicap, ook versterking en specifieke opleidingen krijgen. De 9 medische antennes van het land zullen elk genieten van een medische assistent, belast met het bijstaan van de artsen, experts in het administratieve beheer van de medische dossiers.

Volgens het rapport van de Commissie voor Sociale zaken, is de doelstelling van een termijn van gemiddeld 6 maanden "realistisch en ambitieus". Realistisch, dank zij de bijkomende middelen die het "Kwaliteitsplan" voorziet en ambitieus, want het strekt ertoe om de huidige termijn van bij begin 2010 aanzienlijk in te korten.
06 feb 2009 10u05
meer over
zie ook rubriek