Studiedag Zorgtrajecten van druggebruikers uit etnisch-culturele minderheden

Op 26 maart 2009 organiseert de FOD VVVL in samenwerking met Federaal Wetenschapsbeleid een studiedag over de zorgtrajecten van autochtone en allochtone alcohol- en druggebruikers.
13 feb 2009 08u57
zie ook rubriek