Mysterie van witte stofafwijkingen in de hersenen verder ontrafeld

Het beeld van een schuifelende, voorovergebogen en soms incontinente oudere is geen onbekende. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door schade aan de kleine vaten in de hersenen, op MRI te zien als zogenaamde witte stofafwijkingen. Alida Gouw toont in haar promotieonderzoek aan dat via MRI de ernst van de witte stofafwijkingen te meten is, waarmee de ernst van de klachten voorspeld kan worden. Uit haar onderzoek blijkt ook dat oudere AlzheimerpatiŽnten meer witte stofafwijkingen hebben dan niet dementerenden. Deze ontdekking biedt een ingang voor behandeling van de ziekte van Alzheimer. Gouw promoveert op 20 maart aan VU medisch centrum.

Witte stofafwijkingen kunnen leiden tot geheugenproblemen, loopstoornissen, incontinentie, depressie en dementie. Gouw volgde met collegaís in elf centra in Europa drie jaar lang in totaal 639 patiŽnten. De patiŽnten ondergingen aan het begin en aan het eind van die drie jaar een mri-scan van de hersenen. Gouw onderzocht de verschillende uitingen van schade aan de kleine hersenvaten die zichtbaar waren op de mri en hoe deze veranderden in de tijd en samenhingen met de klachten. Gouw toonde aan dat hart- en vaatziekten een risico vormen voor het ontwikkelen van witte stofafwijkingen. Met de nieuwste technieken kon zij ook MRI bevindingen vergelijken met daadwerkelijke microscopische weefselschade, waarmee nieuwe inzichten werden verkregen omtrent het ontstaan van de afwijkingen in de witte stof en de relatie met alzheimer.

De witte stof bevindt zich binnenin de hersenen. Aan de buitenkant van de hersenen zit de grijze stof, ofwel de hersencellen. Witte stof zijn de uitlopers van de hersencellen, waardoor de verschillende delen van de hersenen onderling verbonden zijn. Bij de ziekte van alzheimer is er sprake van schade in de grijze stof, maar het wordt steeds duidelijker dat ook schade aan de witte stof, die vaak het gevolg is van vaatschade, een belangrijke rol speelt.
19 mrt 2009 15u42
Bron: VUmc