De HGR verduidelijkt opnieuw zijn standpunt ten opzichte van fluor

Kan fluor tandcariŽs voorkomen bij kinderen? Is het nodig om een eventueel fluortekort aan te vullen ter preventie van gaatjes? Dit advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) wil een antwoord bieden op deze vragen.
Hoewel de vraag of fluor essentieel is voor het menselijk lichaam, nog ter discussie staat; raadt de wetenschappelijke literatuur eerder aan om fluor plaatselijk aan te brengen (tandpasta, mondspoeling) om tandcariŽs te voorkomen bij kinderen. De systematische toepassing van fluor (tabletten, drinkwater) wordt minder doeltreffend geacht.

Op het gebied van voeding lijkt er geen enkele lichamelijke behoefte aan fluor te bestaan. Daarom formuleert de HGR in dit opzicht geen enkele specifieke aanbeveling. Elke overmaat daarentegen - hoe beperkt ook Ė is schadelijk wegens het toxische vermogen van fluor.

Het advies van de HGR bevat evenzeer specifieke aanbevelingen voor ouders in verband met het tandenpoetsen van kinderen (aangepast aan de groei van het kind).

De volledige tekst van dit advies is terug te vinden via http://www.health.fgov.be/HGR_CSS, in de rubriek ďAdviezen en AanbevelingenĒ (met referentienummer nr. 8520)
02 apr 2009 09u30
meer over
zie ook rubriek